Přednáška Protidrogová prevence

Naše služba a přednášky nevycházejí ze suché teorie, ale z praxe zažité na vlastní kůži.  Před 25 lety jsme oba s manželkou bývali závislí na pervitinu. Tehdy jsme prošli mnoha drogovými excesy, kvůli nimž skutečnost, že nyní žijeme, se rovná téměř zázraku. Navzdory naší minulosti máme hezký život a spokojené manželství, obohacené třemi zdravými dětmi. Mnoho našich kamarádů takové štětí nemělo. Některé drogy zabily, jiní zemřeli na jejich nepřímé důsledky.

Díky vlastní  drogové minulosti rozumíme okolnostem, situacím a motivům vedoucím ke braní drog. Protože jsme velice vděčni za naše vysvobození z osidel závislosti, chceme nyní zase pomoci ostatním. Kdybychom naší přednáškou odradili od drog jen jediného potenciálního uživatele, má naše práce smysl.

Přednáška probíhá formou vyprávění našeho životního příběhu. Na konci následují dotazy, případné osobní rozhovory se studenty.